Dod yn Aelod

 

Nawr yw’r amser cywir i weithredu dros yr hinsawdd a natur a dod yn aelod. Cynigir fargeinion unigryw a chynigion arbennig fydd yn helpu ni oll i gefnogi ein hamgylchedd lleol a gwneud y blaned yn lle gwell i fyw arni. Yn cynnwys dwy sesiwn e-feiciau am ddim A blaenoriaeth ar archebu Eco Hwb Aber yn ogystal â gostyngiadau eraill a digwyddiadau arbennig.

Consesiynau Blynyddol – £30

Blynyddol – £35

Consesiynau Misol – £20

Misol – £25

Dod yn Aelod

Mae aelodaeth flynyddol yn cynnwys:

 • 2 sesiwn hanner diwrnod ar un o’n e-feiciau
 • 2 sesiwn hanner diwrnod llogi desg boeth
 • 24 awr gyda’r camera delweddu thermol
 • Mynediad am ddim trwy’r flwyddyn i siopau cyfnewid dillad ac atgyweirio
 • Cylchlythyr rheolaidd
 • 10% o ostyngiad ar weithdai, llogi e-feiciau pellach a llogi desg poeth – drwy’r flwyddyn
 • Byddwch y cyntaf i glywed am gamau gweithredu eco yn lleol – drwy’r flwyddyn

Telerau ac amodau yn berthnasol

 

Mae aelodaeth fisol yn cynnwys:

 • 2 sesiwn hanner diwrnod ar un o’n e-feics – bob mis
 • 2 sesiwn hanner diwrnod o logi desg boeth – bob mis
 • 24 awr gyda’r camera delweddu thermol
 • Mynediad am ddim i siopau cyfnewid dillad ac atgyweirio– bob mis
 • Cylchlythyr rheolaidd
 • 20% o ostyngiad ar gweithdai, llogi e-feiciau pellach a llogi desg poeth – bob mis
 • Byddwch y cyntaf i glywed am gamau gweithredu eco lleol – bob mis

Telerau ac amodau yn berthnasol

Ymunwch Heddiw